Kim Hollenberg is in 2012 afgestudeerd in de master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Kort daarna is zij beëdigd als advocaat. Kim is sinds april 2016 verbonden aan Rensen advocaten. Zij is lid van de maatschap.

Tijdens haar studie ontwikkelde Kim ook een interesse voor het bestuursrecht. Zo werkte zij tijdens haar studie als jurist bij de voormalig gemeente Schermer en als secretaris van de commissie bezwaarschriften van de voormalige gemeente Graft-de Rijp.

Kim is gespecialiseerd in de onroerend goed praktijk. Zij behandelt zowel privaatrechtelijke (bouwrecht, huurrecht, algemeen verbintenissenrecht) als (ruimtelijk) bestuursrechtelijke kwesties (Awb, Wabo, Wro, APV). Kim is geïnteresseerd in het grensgebied van het civiel- en bestuursrecht. Voor vragen hoe bijvoorbeeld civielrechtelijke afspraken zich verhouden tot de bevoegdheden van een overheidsorgaan, kunt u dan ook goed terecht bij Kim.

Buiten haar professionele inzet is Kim lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Schermer Molens. Ook treedt zij regelmatig op als lid van de commissie bezwaarschriften van de gemeenten Koggenland en Opmeer. Deze commissie adviseert het bestuursorgaan over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.

Kim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • verbintenissenrecht
  • omgevingsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Blog