Nederland is een dichtbevolkt land dat continu doorontwikkelt. Hierdoor ontstaan soms bijzondere situaties in de verhouding ten opzichte van naburige erven. Het erfdienstbaarhedenrecht regelt de verhoudingen tussen naburige erven waarbij het ene erf iets moet dulden of nalaten ten behoeve van het andere erf. De meest bekende erfdienstbaarheid is het recht van overpad waarbij het dienende erf moet dulden dat bijvoorbeeld een buurman op het erf van het dienende perceel mag komen om naar zijn eigen perceel te gaan. Andere erfdienstbaarheden zijn onder andere het recht van uitweg, uitzicht en het recht van afwatering. Geschillen over erfdienstbaarheden gaan met name over de vraag of ze überhaupt bestaan, over de wijze waarop het recht wordt uitgeoefend en over beëindiging van erfdienstbaarheden.

Gerelateerde rechtsgebieden