Onze advocaten binnen de sectie overheid adviseren en procederen over de meest uiteenlopende juridische zaken waarbij overheden betrokken zijn. Denkt u hierbij aan vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vergunningen, handhaving, onteigening, planschade, overheidsaansprakelijkheid en het onderwijsrecht.

Binnen het overheidsrecht vallen verschillende juridische expertises met elkaar samen. Wij hanteren een drietal kernexpertises: het bestuursprocesrecht, het ruimtelijk ordeningsrecht en het onderwijsrecht. Over deze onderwerpen leest u hieronder meer. 

Gerelateerde rechtsgebieden