Geschillen in het bestuursrecht ontstaan door verschillende oorzaken; een beslissing van een overheidsorgaan (Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen etc.), bezwaren omtrent de afgifte van vergunningen, handhaving en de vaststelling van bestemmingsplannen.

Wij hebben ruime ervaring in het procederen bij de interne commissies van de overheidsorganen, de rechtbank en de Raad van State.

Heeft u te maken met een bestuursrechtelijke procedure waar u graag advies en/of bijstand in zou willen? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Gerelateerde rechtsgebieden