Het aansprakelijkheidsrecht gaat over compensatie of herstel van geleden schade. Deze schade kan ontstaan omdat een overeenkomst niet wordt nagekomen of omdat een professional een fout maakt. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor uw eigen handelen, maar ook voor het handelen van personen (of zaken) voor wie u verantwoordelijk bent: kinderen, werknemers, dieren of producten.

De advocaten van Rensen advocaten kunnen u onder andere helpen met:

  • Het opstellen van overeenkomsten waarin aansprakelijkheid wordt beperkt;
  • Advisering en bijstand in procedures op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Advisering en bijstand in procedures op het gebied van aansprakelijkheid voor ondergeschikten, aansprakelijkheid voor dieren en productaansprakelijkheid;
  • Advisering en bijstand in procedures omtrent beroepsfouten van advocaten, notarissen, makelaars, hypotheekadviseurs en andere professionals;
  • Geschillen over (de omvang van) schade ontstaan door niet-nakoming van een overeenkomst of door een onrechtmatige daad.

Gerelateerde rechtsgebieden