De visie over hoe onze omgeving moet worden ingericht verandert regelmatig. Het omgevingsrecht is daarom altijd in beweging. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2024 inwerking treedt, zal er een grote verandering plaatsvinden. Waar het eerst ging om wat mocht, gaat het straks om wat kan.

Onze advocaten volgen de ontwikkelingen op nauwe voet en kunnen u bijstaan en adviseren in onder andere;

– de vaststelling van bestemmingsplannen  (straks omgevingsplannen) en de verlening van omgevingsvergunningen, al dan niet in combinatie met een projectbesluit;

– begeleiding bij bestemmingsplanprocedures (straks omgevingsplanprocedures) en vraagstukken inzake onteigening, planschadevergoeding en nadeelcompensatie;

– problemen als gevolg van de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Flora- en faunawet, de Monumentenwet, etc.

Heeft u te maken met het ruimtelijk ordeningsrecht waar u graag advies en/of bijstand in zou willen? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Gerelateerde rechtsgebieden