Contractenrecht en verbintenissenrecht

Er zijn allerlei soorten contracten. Koopcontracten, overeenkomsten van opdracht, borgstellingen, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, franchise- overeenkomsten enzovoorts. Soms ontstaan er geschillen over contracten. Bijvoorbeeld omdat partijen iets niet hebben voorzien, omdat een bepaling niet duidelijk is of omdat partijen het er niet over eens zijn of een afspraak is nagekomen. Bij voorkeur kom je samen tot een oplossing, zeker als je in de toekomst nog zaken met elkaar wil doen. Onze advocaten kunnen je daarbij helpen. En lukt dat niet, dan staan we je bij in een rechtszaak.

De advocaten contractenrecht van Rensen advocaten kunnen je onder andere helpen met:

  • Het opstellen en het beoordelen van contracten en algemene voorwaarden, zodat geschillen (zoveel mogelijk) worden voorkomen;
  • Het onderhandelen indien een geschil ontstaat, het geven van adviezen en het voeren van procedures inzake het niet (juist) nakomen van overeenkomsten, opschorting en ontbinding;
  • het geven van adviezen en het voeren van procedures omtrent verborgen gebreken, wilsgebreken, nietigheden, de klachtplicht en de mededelings- en informatieplicht.

Gerelateerde rechtsgebieden