De advocaten ondernemingsrecht van Rensen advocaten spreken de taal van de ondernemer. Wij denken met u mee over strategische besluiten, het overnemen van andere ondernemingen of (het voorkomen van) geschillen. Samen zorgen we ervoor dat het beste resultaat voor úw bedrijf wordt bereikt. 

Onze advocaten kunnen u onder andere helpen met:

  • Het oprichten, kopen of verkopen van een onderneming (fusie of overname);
  • Due diligence onderzoek;
  • Het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten;
  • Het opstellen van bestuursreglementen en aandeelhoudersovereenkomsten;
  • Advisering en bijstand bij geschillen tussen bestuurders, vennoten of aandeelhouders;
  • Kwesties omtrent bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Rechtsgeldigheid van besluiten;
  • Het ontslaan van een bestuurder;
  • Het overnemen van aandelen; 

Gerelateerde rechtsgebieden