Als een bedrijf of persoon zijn schulden niet meer kan betalen, kan een faillissement worden uitgesproken. Dat kan op eigen aangifte, maar ook op verzoek van schuldeisers. Het faillissement is een algemeen beslag op goederen. Bij het uitspreken van het faillissement stelt de rechtbank een onafhankelijke curator aan. Het is de taak van de curator om de goederen die in de boedel vallen te gelde te maken en de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Daarnaast is het de taak van de curator om de oorzaak van het faillissement vast te stellen en om te onderzoeken of de bestuurders correct hebben gehandeld.

De advocaten insolventierecht van Rensen advocaten zijn zelf ervaren curatoren in faillissementen. Zij weten hoe het werkt. Zij kunnen u onder andere helpen met:

  • Het begeleiden van een ondernemer die failliet dreigt te gaan. Wij kunnen u helpen met onder andere (onderhandse) schuldregelingen, (her)financiering of het aanvragen van het eigen faillissement;
  • Het aanvragen van het faillissement van een debiteur;
  • Het voeren van verweer tegen een faillissementsaanvraag, eventueel in verzet of hoger beroep;
  • Het begeleiden van een kandidaat die een onderneming na faillissement wil voortzetten (doorstart).
  • Het voeren van verweer tegen een aansprakelijkstelling van de curator wegens bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Het behartigen van crediteurenbelangen (onder andere op het gebied van pauliana, het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud).

Gerelateerde rechtsgebieden