Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Vaak wordt veel zorg en aandacht besteed aan het kiezen van de deze naam. Het handelsnaamrecht beschermt de handelsnaam. Om deze bescherming te krijgen is een registratie bij de kamer van koophandel niet verplicht (maar wel handig). Het recht ontstaat automatisch vanaf het moment dat de onderneming onder de handelsnaam naar buiten treedt. Dat naar buiten treden, gebeurt bijvoorbeeld doordat stukken onder deze handelsnaam worden getekend, maar ook door vermelding van de naam in een domeinnaam of logo, of bijvoorbeeld op briefpapier, visitekaartjes en voertuigen. Soms komt het voor dat een andere ondernemer bewust of onbewust, dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam kiest. Als daardoor gevaar voor verwarring ontstaat, kan er sprake zijn van een handelsnaaminbreuk. In veel gevallen kan de ondernemer met de oudere handelsnaam, het gebruik van de jongere handelsnaam door de ander verbieden. Meestal kan er niet worden opgetreden tegen het gebruik van handelsnamen die louter beschrijvend zijn of als de activiteiten van de betreffende ondernemingen veel van elkaar verschillen.

Het gebruiken van een domeinnaam is op zich niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Als de gemiddelde websitebezoeker de domeinnaam echter als handelsnaam beschouwt, mede gelet op de inhoud van de website, kan het gebruik van de domeinnaam soms toch worden verboden op grond van het handelsnaamrecht.

De bescherming op grond van het handelsnaamrecht is geografisch beperkt. Dat wil zeggen dat het handelsnaamrecht alleen bescherming biedt binnen het geografische gebied waar de handelsnaam wordt gebruikt. Het kan daarom verstandig zijn om – met het oog op bijvoorbeeld uitbreidingsplannen – een merkrecht te registreren. Anders dan een handelsnaamrecht, biedt het merkrecht (naar uw keuze) bescherming binnen de hele Benelux, de Europese Unie of zelfs de hele wereld.

Bij Rensen advocaten kunnen wij u bijstaan in geschillen over uw handelsnaam. Enkele voorbeelden:

  • Een concurrent gebruikt dezelfde handelsnaam als u; u loopt daardoor omzet mis;
  • U krijgt een brief van een concurrent met een vergelijkbare handelsnaam die u verzoekt om uw handelsnaam te veranderen. U bent het daar niet mee eens, omdat u vindt dat de namen niet op elkaar lijken, of omdat u eerder was met het voeren van deze handelsnaam;
  • U krijgt een brief waarin wordt gesteld dat u met uw handelsnaam inbreuk maakt op een merkrecht. U bent het daar niet mee eens, omdat u vindt dat het merk en uw handelsnaam voldoende verschillen, of omdat u uw handelsnaam al eerder voerde;
  • U komt erachter dat uw concurrent uw handelsnaam als domeinnaam heeft geregistreerd, of andersom: u wordt verzocht om uw domeinnaam te wijzigen;
  • U komt erachter dat uw concurrent uw handelsnaam als merk heeft gedeponeerd.

Gerelateerde rechtsgebieden