Een merk is een teken waarmee een onderneming haar producten of diensten onderscheidt. Dit kan een logo zijn, maar ook een woord, klank, vorm of geur. Verreweg de meeste merken zijn beeldmerken, woordmerken of gecombineerde woord-beeldmerken. Het merkenrecht beschermt het merk en zorg ervoor dat anderen het merk niet zonder toestemming kunnen kopiëren. Het recht ontstaat door registratie daarvan in het merkenregister. Het is niet mogelijk om algemene, beschrijvende termen te monopoliseren door zo’n term als merk te deponeren. De wet vereist namelijk dat een merk onderscheidend vermogen moet bezitten. In z’n algemeenheid geldt: hoe creatiever of unieker de naam, hoe sterker het merk en ook hoe sterker de bescherming die het merkenrecht biedt.

In tegenstelling tot het handelsnaamrecht, waarvan de beschermingsomvang geografisch is beperkt, biedt het merkenrecht (naar keuze) bescherming voor de hele Benelux, de Europese Unie of de hele wereld. Die bescherming houdt kortweg in dat u anderen kunt verbieden om:

  • Uw merk een-op-een te kopiëren en te gebruiken voor dezelfde producten of diensten als de producten of diensten waarvoor uw merk staat ingeschreven (piraterij);
  • Uw merk een-op-een te kopiëren of een teken te gebruiken dat veel op uw merk lijkt, en dit teken te gebruiken voor dezelfde of vergelijkbare producten of diensten, indien daardoor bij uw (potentiële) klanten gevaar voor verwarring ontstaat;
  • Uw merk een-op-een te kopiëren of een teken te gebruiken dat veel op uw merk lijktongeacht of dit teken wordt gebruikt voor dezelfde of vergelijkbare producten of diensten, indien u een bekend merk heeft en zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit is de situatie waarin anderen proberen ‘mee te liften’ op de bekendheid van uw merk;
  • Uw merk een-op-een te kopiëren of een teken te gebruiken dat veel op uw merk lijkt, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van uw merk. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruiken van een merk als handelsnaam door een ander dan de merkhouder, of – in sommige gevallen – vergelijkende reclame.

Bij Rensen advocaten kunnen wij u helpen met het registreren van uw merk tegen een scherp tarief. Zo weet u zeker dat de registratie goed gebeurt en u daadwerkelijk de bescherming die het merkenrecht biedt kunt inroepen, mocht dat nodig zijn.  

Verder kunnen wij u bijstaan in geschillen omtrent het merkenrecht. Enkele voorbeelden:

  • Een concurrent gebruikt uw merk, of een teken dat erg veel op uw merk lijkt, voor dezelfde of vergelijkbare producten of diensten;
  • Een concurrent gebruikt uw merk als zijn/haar handelsnaam of in zijn/haar domeinnaam;
  • U bent uw merk vergeten te deponeren; nu heeft uw concurrent dat gedaan om u dwars te zitten;
  • U krijgt een brief van een advocaat waarin u wordt gesommeerd om het gebruik van uw handelsnaam, of bijvoorbeeld uw logo, onmiddellijk te staken. U bent het daar niet mee eens omdat uw naam/logo en het merk niet op elkaar lijken, omdat u bijvoorbeeld ‘eerder was’ of omdat u meent dat het merk ten onrechte wordt gemonopoliseerd.

Gerelateerde rechtsgebieden