Maurits Vermeij heeft Nederlands Recht gestudeerd (afstudeerrichting ondernemingsrecht) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na stage gelopen te hebben op een advocatenkantoor, alsmede bij de Autoriteit Financiële Markten, is hij in 2009 (met genoegen) afgestudeerd. Sinds begin 2010 is Maurits verbonden aan Rensen Advocaten. Hij is lid van de maatschap.

Maurits houdt zich bezig met het handelsrecht in brede zin. Met name richt hij zich met betrekking tot  zijn proces- en adviespraktijk op het ondernemingsrecht, het insolventierecht, IE-recht en het contractenrecht. Daarnaast is Maurits actief op het gebied van erfrecht. Voorts wordt Maurits regelmatig door de rechtbank tot curator benoemd ten behoeve van de afwikkeling van faillissementen. In 2015 heeft hij de Grotius Specialisatieopleiding Insolad (gericht op het insolventierecht) met succes afgerond. Maurits spreekt verder goed Spaans en Engels.

Maurits Vermeij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • erfrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.