Een legaat is een bepaald goed of een bepaalde som geld die door de erflater wordt nagelaten aan een bepaalde persoon. Degene aan wie het legaat wordt nagelaten wordt ook wel de legataris genoemd. Als een legaat bestaat uit een geldsom of uit een onroerende zaak, dan moet dit in een testament worden opgenomen. Anders is het legaat niet geldig.

Een legataris wordt door het ontvangen van een legaat geen erfgenaam. Een legataris kan dus nooit verantwoordelijk worden voor de schulden van een nalatenschap. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat een erfgenaam ook tevens legataris is. Bij de volgorde van de afwikkeling van de nalatenschap wordt eerst het legaat aan de legataris uitgekeerd. Vervolgens erven de erfgenamen het restant van de erfenis.

Als de nalatenschap ontoereikend is om het legaat uit te keren, dan krijgt de legataris niets of slechts een deel van het legaat. Schulden gaan namelijk altijd voor op het legaat.

Een legaat hoeft niet te worden aanvaard. Een legaat kan ook worden verworpen. Een reden om een legaat te weigeren, kan zijn dat u verwacht dat er veel kosten met het legaat gepaard gaan. Bijvoorbeeld als u een huis gelegateerd krijgt waarvan u het onderhoud niet kunt betalen. Ook kunnen er voorwaarden aan het krijgen van een legaat worden verbonden waarmee u het niet eens bent. Voor elk legaat kunt u apart beslissen of u het accepteert of weigert.

Gerelateerde rechtsgebieden