Indien u zou willen afwijken van de wettelijke vererving, dient u een testament op te stellen. Gedacht wordt vaak dat dit altijd bij de notaris dient te geschieden. Dat is echter niet juist. U kunt ook zelf een testament opstellen of u kunt hiervoor een advocaat inschakelen. Het enige vereiste is dat het testament vervolgens wordt gedeponeerd bij een notaris. Zo kan bij een overlijden via het Centrale Testamentenregister worden gecontroleerd of een testament is opgesteld.

Een testament dient altijd een schriftelijk stuk te zijn. In een testament kunt u een veelheid van zaken regelen. Voor de hand ligt dat u in een testament omschrijft wie uw erfgenamen zullen zijn en wat zij krijgen. Maar u kunt een testament ook juist gebruiken om bepaalde personen te onterven. Bijvoorbeeld uw echtgenoot of kinderen. Het volledig onterven van kinderen is overigens niet mogelijk. Lees daarvoor meer onder het kopje over de ‘legitieme portie’. Ook kunt u in een testament legaten toekennen aan bepaalde personen. Lees daarover meer onder het kopje ‘legaten’.

Wij adviseren onze cliënten ook vaak om bij het opstellen van een testament een zogenaamde uitsluitingsclausule op te nemen. Met deze clausule wordt voorkomen dat de erfenis die een kind van zijn/haar ouders erft in een gemeenschap van goederen opgaat wanneer dit kind een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in algehele gemeenschap van goederen aangaat. Het is belangrijk om hierbij stil te staan. Eindigt het huwelijk van het kind jaren later in een echtscheiding, dan komt de erfenis in ieder geval niet (mede) toe aan de ‘koude kant’.

Gerelateerde rechtsgebieden