Beatrijs Dijkstra is een zeer ervaren advocaat arbeidsrecht voor werkgevers en werknemers. Zij is lid van de maatschap.

Haar cliënten zijn schoolbesturen, Noord-Hollandse gemeenten, het MKB,  grote productiebedrijven en particulieren. Beatrijs behandelt vragen over functioneringstrajecten, re-integratietrajecten bij arbeidsongeschiktheid, vaststellingsovereenkomsten, ontslag, plichtsverzuim en integriteit, reorganisaties, het sociaal plan, (flexibele) arbeidsovereenkomsten, het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, privacy en medezeggenschap.

Beatrijs heeft met veel werkgevers korte lijnen zodat zij in een vroeg stadium bij een zaak betrokken wordt. Dat betekent dat dossiers goed opgebouwd worden en dat er juridisch gefundeerde keuzes worden gemaakt. Beatrijs vindt het belangrijk dat werkgevers én werknemers zorgvuldig met elkaar omgaan. Haar voorkeur gaat uit naar het bereiken van een praktische oplossing in onderling overleg. Beatrijs is vasthoudend en resultaatgericht. Zij heeft oog voor onderlinge verhoudingen en de menselijke maat. Bij geen gehoor en onredelijke standpunten wordt er geprocedeerd.

Naast het arbeidsrecht behandelt Beatrijs voor schoolbesturen onderwijsrechtelijke kwesties, bijvoorbeeld vragen naar aanleiding van: klachten van ouders, passend onderwijs en schorsing van leerlingen. Beatrijs heeft al vaak scholen bijgestaan bij landelijke klachtencommissies.

Beatrijs vindt het belangrijk om kennis te delen. Zij geeft halfjaarlijks een seminar op het gebied van arbeidsrecht en geeft ook voor werkgevers in-house cursussen dossieropbouw.

Beatrijs Dijkstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • arbeidsrecht
  • onderwijsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Blog

Een tweede proeftijd: mag dat?

Een tweede proeftijd: mag dat?

De regeling over de proeftijd in het arbeidsrecht is streng. Mag er bij een tweede contract voor de tweede keer een proeftijd worden afgesproken? Proeftijd schriftelijk afspreken De proeftijd...

De verplichte scholing in het arbeidsrecht

De verplichte scholing in het arbeidsrecht

Scholingsplicht is goed werkgeverschap In artikel 7:611 lid 1 BW is bepaald dat de werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn...

Een kortere ketenregeling in de cao

Een kortere ketenregeling in de cao

Wat is de ketenregeling? De ketenregeling is een regel in het Nederlandse arbeidsrecht die bepaalt hoeveel tijdelijke contracten een werkgever aan een werknemer kan geven voordat deze automatisch...

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst: wat is het verschil?

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst: wat is het verschil?

De termen beëindigingsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst worden in het arbeidsrecht vaak door elkaar gebruikt. Juridisch is er wel een verschil. Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds...

Arbeidsovereenkomst getekend: kun je nog terug?

Arbeidsovereenkomst getekend: kun je nog terug?

Het is moeilijk goed personeel te vinden. Althans, dat wordt de laatste tijd opvallend vaak ergens om mij heen verzucht. Personeelstekorten, productieverlies, hoge kosten aan zorgvuldig opgestelde,...