Ontslag en vaststellingsovereenkomst

eu naturas pellentesque ipsum curabitur naturam non naturas est adipsing mollis

In de meeste ontslagzaken- of het nu gaat om een arbeidsconflict, disfunctioneren, of een bedrijfseconomische noodzaak, wordt een praktische oplossing gevonden in de vorm van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel een beÃĢindigingsovereenkomst genoemd. Partijen spreken dan af dat zij met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. De voorwaarden waaronder dat gebeurt, worden in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Onze advocaten zijn zeer ervaren en bedreven in het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten. Het grote voordeel is niet alleen dat met een vaststellingsovereenkomst vaak een procedure wordt voorkomen, maar ook dat hierin over veel verschillende aspecten duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. In tegenstelling tot  een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter of een opzegging via het UWV, kun je op deze wijze bijvoorbeeld ook afspraken maken over de communicatie over het ontslag naar derden, een hogere vergoeding, vrijstelling van werk, welke afspraken er zijn over concurrentie-/relatiebedingen, vakantiedagen, etc.

Gerelateerde rechtsgebieden