Arbeidsovereenkomst

eu naturas pellentesque ipsum curabitur naturam non naturas est adipsing mollis

Volgens de wet hoeft er in een arbeidsverhouding geen schriftelijke arbeidsovereenkomst te bestaan. Als sprake is van het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende een zekere tijd, loon en een gezagsverhouding, wordt de arbeidsovereenkomst volgens de wet vermoed aanwezig te zijn. Desondanks is het opnemen van de afspraken in een schriftelijk document¬†om verschillende redenen wel verstandig. Ook wanneer partijen bewust geen arbeidsovereenkomst willen afspreken (zoals bij veel zzp’ers het geval is), is het goed om de afspraken in een andere overeenkomst vast te leggen. Voor hogere functies wordt hierbij uiteraard rekening gehouden met de toepasselijke Corporate Governance codes. Ook moet gekeken worden naar een eventueel van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst¬†(cao). Onze advocaten zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken om de (arbeids)overeenkomst correct en in duidelijke taal op te stellen. Ook aanvullende overeenkomsten of beleidsstukken, zoals een huishoudelijk reglement, personeelsgids, leasereglement, bonusovereenkomst stellen wij graag voor u op.¬†

Gerelateerde rechtsgebieden