Advies aan onderwijsinstellingen, zowel in het openbaar als het bijzonder onderwijs en aan Samenwerkingsverbanden. Het kan gaan om advies ten aanzien van dienstbetrekkingen en het voeren van procedures ten overstaan van de kantonrechter of de Commissies bij Onderwijsgeschillen. Tevens vallen hieronder medezeggenschapskwesties (MR, GMR), sociale verzekeringskwesties, (bestuurs)aansprakelijkheid en advisering over onderwijshuisvesting en organisatiestructuren voor onderwijsinstellingen. Tot het onderwijsrecht behoort ook de verhouding tussen onderwijsinstelling en (ouders van) leerlingen, bijvoorbeeld de informatieverstrekking door scholen aan ouders, de afwikkeling van klachten van ouders en vragen over passend onderwijs. Ook met betrekking tot de relatie tussen onderwijs en overheid, bijvoorbeeld met betrekking tot financiering, kunnen wij u adviseren.

Gerelateerde rechtsgebieden