Ian Pouwer is masterstudent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2023 heeft Ian zich hij het team van Rensen Advocaten aangesloten als juridisch medewerker. Deze functie vervult hij naast het afronden van zijn studie.

Gedurende zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam heeft Ian ruim twee jaar ervaring opgedaan bij een fiscaal adviesbureau. Hier hield hij zich bezig met boekhoudtechnische werkzaamheden, het verzorgen van fiscale aangiftes, indienen van bezwaar- en beroepschriften en verleende hij ondersteuning bij fiscale adviestrajecten zoals de inbreng van een onderneming naar een besloten vennootschap.

Zijn interesse in het bestuursrecht nam gedurende de bachelor toe, terwijl zijn interesse in de fiscaliteit afnam. Ian merkte hij dat hij zich liever bezig hield met juridische vraagstukken. Mede hierdoor, samen met de opgedane werkervaringen uit de praktijk, heeft hij besloten zich verder te verdiepen met de master Staats- en Bestuursrecht. Bij Rensen advocaten krijgt Ian de mogelijkheid om zich als juridisch medewerker op verschillende rechtsgebieden kundig te maken. Om de advocaten te kunnen ondersteunen, past hij zijn studiekennis zo veel mogelijk toe in de praktijk en breidt hij deze kennis steeds verder uit door verschillende vraagstukken te behandelen. Zo ondersteunt hij bij kwesties over contractenrecht, faillissementsrecht, burenrecht en het bestuursrecht.

In zijn vrije tijd doet Ian aan voetbal bij Duinrand S in een vriendenteam en sport hij graag. Verder speelt hij graag op zijn drumstel.

Specialisaties